Amalek kavmi nedir?

Arap tarihçilerinin Amalik ve İmlaku şekillerinde de kaydettikleri Amalika Kur’an’da yer almaz; İslâmî kaynaklara Benî İsrail rivayetlerinden geçmiştir.

Tevrat’ta Amalika’nın geçmişiyle ilgili ilk kayıtlar milâttan önce II. binyılın birinci çeyreğine tarihlenen Hz. İbrâhim’in devrine rastlamaktadır.

Eski Ahid’de şahıs ve kavim adı olarak yirmi dört defa zikredilip Yahudi milletinin ezeli düşmanı niteliğiyle tanıtılır. Tevrat’a göre Amalika dünyanın en eski milleti olup (Sayılar, 24/20) anayurdu Akabe körfezi ile Lut gölü arasında yer alan Edom ülkesidir.

AMALEK KAVMİNİN BULUNDUĞU BÖLGE

Eski Ahid’in diğer kitaplarına göre de Amalika’nın yayıldığı sahanın Lut gölünün batısındaki Necef (Neceb, Necev) çölünden itibaren Mısır’a kadar Sînâ yarımadası ve Necid dahil Kuzey Arabistan’ın tamamı olduğu kabul edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx