İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almayan İşverenlere Cezai İşlem Uygulanacak

Kariyer Enstitüsü kurucu ortağı Mehmet Erdem Tokuş, çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmayan ve 6331 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı olmak üzere 2023 yılında 3 bin 138 TL idari para cezası uygulanabileceğini söyledi.

Tokuş, İş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda şuurlandırılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve meslek hastalıklarından korunmak için oldukça önemli olduğunu ifade ederek, ” İşverenler, 6331 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdürler. İşe başlama, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi veya yeni teknolojilerin uygulanması gibi durumlarda verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmeli ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. İşverenler, çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için programların hazırlanması ve uygulanmasını, uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını ve program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdürler. Eğitimde, genel konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konular olmak üzere dört başlıkta olmalıdır. Eğitimler, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenmeli ve çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. İşverenler, kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve yönetmelikle belirlenen konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenmelidir” dedi.

“Ülkemizde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince ciddiyet gösterilmiyor”

Ülkemizde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince ciddiyet gösterilmediğine değinen Tokuş, ” İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını maksatlanmaktadır. İşe başlama eğitimi, işveren tarafından verilebileceği gibi işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca da verilebilir. Temel eğitimler, işverenin yönetmeliğinde belirtilen genel konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konuları içermelidir. Ayrıca, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilmelidir. Maalesef ülkemizde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince ciddiyet gösterilmiyor. Binlerce insan her yıl iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor” ifadelerini kullandı.

Bu noktada, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri noktasında yetkilendirilmiş olan Ankara merkezli Kariyer Enstitüsü A.Ş. Kurucu ortağı Mehmet Erdem Tokuş, ” işyerlerindeki riskleri ortadan kaldırmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için işveren tarafından tüm çalışanlara uygulanması yasal bir zorunluluk olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, artık online eğitim sistemi üzerinden yer ve zaman sınırı olmadan verilebiliyor” şeklinde konuştu. – SİVAS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir