Çukurova Üniversitesi en az ilkokul mezunu emekçi arıyor! Müracaat kaideleri neler?

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D unsuru, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 40 emekçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat koşullarından biçimine kadar merak edilen tüm ayrıntıları detayları ile paylaştı. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Çukurova Üniversitesi daima personel alımı müracaatları 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 24 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Adana İş-Kur Vilayet Müdürlüğüne şahsen yahut www.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını yapabilecek.

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Çukurova Üniversitesi daima emekçi alımı müracaatında bulunabilmek için öncelikle İŞKUR resmi web sayfası https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerindeki açık ilanlar kısmına giriş yapın. akabinde “İşyeri Unvanı” yazan kısma “ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ” yazın ve orta sekmesine tıklayın. Alım yapılacak takımlar ilanlar halinde listelenecektir. Müracaat yapacağını ilana giriş yaparak müracaat sürecinizi kolay kolay tamamlayın.


 

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 3 adet vesikalık fotoğraf

3. İsimli Sicil Dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma yahut mezuniyet dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Yerleşim Yeri Dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. Erkek adaylar için Askerlik dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Sıhhat Raporu (Tek Tabip Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)

8. Şoför Dokümanı Fotokopisi

9. Tecrübe istenilen meslekler için ilgili deneyim evrakı ve SGK Hizmet Dökümü

10. Ustalık yahut Kalfalık Evrakı istenilen meslekler için ilgili belge

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türkvatandaşı olmak,

2. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususundaki kuralları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak),

4. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

6. Misyonunu devamlı yapmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu olmamak,

7. Vardiyalı yahut dönüşümlü çalışmaya mani durumu olmamak,

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak yahut muaf olmak),

9. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen yalnızca tek bir iş için müracaat yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin müracaatlarının hepsi reddedilecektir.

10. Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son müracaat tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel kurallara haiz olmaları gerekmektedir.

11. Adaylardan, gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler ile kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her basamağında idarece sonlandırılabilecektir. Bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

12. İlan edilen takımlara müracaat sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme müddeti olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim mühleti beklenmeksizin feshedilecektir.

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

14. Başka konularla ilgili mevzuat/yönetmelik kararlarına nazaran hareket edilecektir.

15. Çukurova Üniversitesi bünyesinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot paklığı, toprak sürece, ilaçlama, budama, üretilen eserlerin paketlenmesi ve taşınması, gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, hafriyat, fide- fidan dikimi ile üretimi, fidan yetiştiriciliği, bahçe bakımı, tohum ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta ve serada bitkisel üretim, paklık işleri, bitkisel üretimden elde edilen malzemelerin (tohum, silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit tamiratı ve imali, sıva vb.) yer almak, süt-bahçe ürünleri-tarla ürünleri-arıcılık-tavukçuluk eserlerinin sürece ve üretiminin çeşitli kademelerinde yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve materyallerin yüklenmesi ve taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.

RESMİ İLAN METNİ

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.